Fakta om arbejdsmarkedet

De seneste års positive udvikling i forhold til ledigheden og beskæftigelsen, blev i foråret 2020 sat kraftigt tilbage, som følge af Covid-19. Forventningen, trods tilbageslaget, er, at der allerede fra 2021 vil ske en genopretning af økonomi, og dermed forbedring af ledighedstallet og for antallet af beskæftigede.

Coronakrisen har betydet en markant stigning i ledigheden på det forsikrede område. Fuldtidsledigheden i procent af arbejdsstyrken ligger i Aabenraa i august på 3,7% og dermed på niveau med ledigheden i januar i år før Coronakrisen, men markant over ledigheden i forhold til august sidste år hvor ledigheden var 3,1%.

Ledigheden for forsikrede ledige (dagpengemodtagere) er steget med 176 personer fra 846 pers. i september 2019 til 1022 personer i september 2020. Ledigheden er dog faldet med 41 ledige fra august til september - hvor der i august var 1063 ledige - et fald der primært skyldes udsving i sæsonledighed.

På trods af den stigende ledighed i 2020 på det forsikrede område er der samtidig sket et fald i det samlede antal borgere tilknyttet jobcenteret på 257 personer i forhold til året før for samme periode, fra 5618 pers. i september 2019 til 5351 i september 2020.

Find alle ledighedstallene i linket nederst på siden.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk