Virksomhedsbarometer

Jobcenteret har et ønske om, at give kommunens virksomheder den bedst mulige service, når der skal findes den rette arbejdskraft. For at kortlægge de aktuelle behov udarbejder jobcenteret hvert halvår et virksomhedsbarometer.

Barometeret for 2. halvår 2019 viser følgende tendenser:

  • Afdæmpet optimisme til fremtiden. Andelen af virksomheder, der forventer øget omsætning er på 34 procent, hvilket er 15 procent point lavere end målingen fra andet halvår 2018. Og 4 procent point lavere end første halvår 2019. Andelen, der forventer lavere omsætning ligger på 13 procent, hvilket er 2 procent point højere end ved sidste måling, og 7 procent point højere end målingen i andet halvår 2018.Forventning om fortsat let faldende rekruttering.
  • Andelen af virksomheder, som forventer at ansætte medarbejdere ligger en smule under andelen for samme periode sidste år, og 4 procent point lavere end første halvår 2019. Der er dog fortsat flere virksomheder, som forventer at ansætte nye medarbejdere i forhold til andel af virksomheder, som forventer færre medarbejdere.Virksomhederne oplever fortsat udfordringer med at rekruttere arbejdskraft.
  • Andelen af virksomheder, som har ansat nye medarbejdere inden for de sidste seks måneder er faldet fra 45 procent i 2. halvår 2018 til 37 procent i 2. halvår 2019. I forhold til første halvår 2019, er der tale om et fald på 1 procent point. Andelen af de virksomheder, som har ansat nye, og som har haft vanskeligheder i forbindelse hermed, er på niveau med andet halvår 2018.Uændret andel af virksomheder, der vil ansætte elever.
  • Andelen af virksomheder, der forventer at ansætte elever de kommende seks måneder er stort set på niveau med undersøgelsen fra både andet halvår 2018 og første halvår 2019. Således forventer 12 procent af virksomhederne at ansætte en elev indenfor de næste seks måneder, hvilket er 2 procent point lavere end andet halvår 2018.

Fakta om barometeret: 
Det er vigtigt for jobcenteret, at så mange virksomheder i kommunen som muligt bliver spurgt. Derfor spørger vi tilfældigt udvalgte virksomheder. Den valgte metode, hvor alle virksomheder spørges, betyder, at informationen har karakter af at være en strømpil. Til gengæld gøres data gennemsigtige, så det er muligt at se, hvor stor en andel af virksomhederne inden for hver branche, der indgår i barometeret.

Barometeret er et systematisk interview, der gennemføres løbende med en opgørelse hvert halve år. Indsamlingen af data foregår ved, at virksomhederne kontaktes telefonisk af jobcenterets medarbejdere.

For at sikre, at der kan opnås et stort antal svar, har jobcenteret valgt at afgrænse barometret til så få spørgsmål som muligt. Der stilles spørgsmål inden for følgende områder:

  • Forventninger til fremtiden for virksomheden
  • Forventninger til fremtidige rekrutteringsbehov eller jobreduktion i virksomheden
  • Ønskede kompetencer blandt de kommende medarbejdere
  • Ansættelse af lærlinge
  • Ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår
  • Rekruttering af arbejdskraft fra udlandet

I undersøgelsen for andet halvår 2019 har 218 virksomheder i Aabenraa Kommune deltaget i undersøgelsen. Virksomhederne i barometeret omfatter tilsammen 3984 medarbejdere svarende til 16,1 % af arbejdspladserne i kommunen.

Virksomhedsbarometer offentliggøres hvert halve år. Næste barometer for første halvår 2020 forventes at komme i august 2020.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk

Sidst opdateret 09.07.2020

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?