Virksomhedsbarometer

Jobcenteret har et ønske om, at give kommunens virksomheder den bedst mulige service, når der skal findes den rette arbejdskraft. For at kortlægge de aktuelle behov udarbejder jobcenteret hvert halvår et virksomhedsbarometer.

Barometeret for 1. halvår 2020 viser følgende tendenser:

  • Antallet af fuldtidsledige er som følge af Covid-19 steget. Ledigheden toppede i maj måned 2020, men har siden været svagt faldende. Ledigheden er ikke steget helt så meget som på landsplan. Ledigheden i maj måned var på 4,7% i Aabenraa, medens den på landsplan var på 5,2%. 
  • Aabenraas andel lønmodtagere, som er omfattet lønkompensationsordningen er ca. 6 %. På landsplan har virksomheder ansøgt om lønkompensation for lidt over 259.000 medarbejdere. I Aabenraa er antallet 1416 medarbejdere, hvilket svarer til 0,54 % af alle medarbejdere omfattet af ordningen på landsplan (Aabenraa udgør ca. 1% af arbejdstyrken).
  • Andelen af virksomheder, som forventer at ansætte medarbejdere, ligger en smule under andelen for andet halvår 2019. Således forventer 14 % af de adspurgte virksomheder at ansætte nye medarbejdere, mens tallet i andet halvår 2019 var på 17 %. Andelen af virksomheder, som forventer færre medarbejdere de kommende seks måneder ligger på 6 %. Det er samme andel som i virksomhedsbarometeret for andet halvår 2019
  • Andelen af virksomheder, der forventer øget omsætning, er faldet fra 34 % i andet halvår 2019 til 22 % i første halvår 2020. Andelen som forventer mindre omsætning de kommende seks måneder er steget fra 13 % i andet halvår 2019 til 24 % i første halvår 2020.

Fakta om barometeret: 
Det er vigtigt for jobcenteret, at så mange virksomheder i kommunen som muligt bliver spurgt. Derfor spørger vi tilfældigt udvalgte virksomheder. Den valgte metode, hvor alle virksomheder spørges, betyder, at informationen har karakter af at være en strømpil. Til gengæld gøres data gennemsigtige, så det er muligt at se, hvor stor en andel af virksomhederne inden for hver branche, der indgår i barometeret.

Barometeret er et systematisk interview, der gennemføres løbende med en opgørelse hvert halve år. Indsamlingen af data foregår ved, at virksomhederne kontaktes telefonisk af jobcenterets medarbejdere.

For at sikre, at der kan opnås et stort antal svar, har jobcenteret valgt at afgrænse barometret til så få spørgsmål som muligt. Der stilles spørgsmål inden for følgende områder:

  • Forventninger til fremtiden for virksomheden
  • Forventninger til fremtidige rekrutteringsbehov eller jobreduktion i virksomheden
  • Ønskede kompetencer blandt de kommende medarbejdere
  • Ansættelse af lærlinge
  • Ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår
  • Rekruttering af arbejdskraft fra udlandet

I undersøgelsen for første halvår 2020 har 313 virksomheder i Aabenraa Kommune deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen var en del af jobcenterets opfølgning omkring genåbningen efter COVID-19, hvor yderligere 525 er blevet kontaktet.

Virksomhedsbarometer offentliggøres hvert halve år. Næste barometer for andet halvår 2020 forventes at komme i januar 2021.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk