Jobcenter Aabenraas Arbejdsmarkedsanalyse 2020

En gang årligt udarbejder jobcenteret en arbejdsmarkedsanalyse. Analysen har til formål at belyse udviklingen på arbejdsmarkedet, samt at beskrive forventningerne til ledigheden og beskæftigelsen de kommende år.

28
092020

Faldende ledighed fra 2021: Forventningen til ledigheden den kommende tid, er, at den vil være højere i 2020 end i 2019, men, at den vil falde langsomt igen hen over 2021 og 2022, i takt med at økonomien genoprettes.

Beskæftigelsen tilbage på i niveau i 2022: Grundet den stigende ledighed er det forventningen, at også beskæftigelsen vil være faldende i 2020, men at den i 2022 næsten vil være tilbage på niveauet fra før Covid-19.

Demografiske udfordringer: Antallet af personer i den erhvervsdygtige alder, vil være faldende i perioden 2019 til 2039. Således vil andelen af de 25-64 årige falde med 10 %.

Uddannelsesniveauet kan være en udfordring: Borgernes kompetencer kan i fremtiden være en hindring. I kommunen har lidt over hver femte kun grundskolen som den højst opnået uddannelse. Til gengæld har lidt mere end fire ud af ti en erhvervsfaglig uddannelse.

Kommunen er fortsat en indpendlings kommune: Tendensen har været stigende de seneste år. Denne udvikling forventes at fortsætte de kommende år i takt med den demografiske udvikling i kommunen.

Aabenraa ikke så hårdt ramt af Covid-19, som resten af landet: Som følge af Covid-19 steg ledigheden, særligt for A-dagpengemodtagere, markant i foråret. Men arbejdsmarkedet i Aabenraa, har været lidt mindre ramt end resten af landet også i forhold til modtaget beløb i lønkompensation og antallet af medarbejdere, som har været hjemsendt på ordningen.

Brexit påvirker begrænset det lokale arbejdsmarked: Det forventes, at det bliver et hårdt Brexit, men at det både på kort- og lang sigt kun i begrænset omfang vil påvirke arbejdsmarkedet i Aabenraa.

Læs hele arbejdsmarkedsanalysen her