Søg CSR mærket for 2021

Det er nu muligt at søge CSR-mærke Aabenraa 2021. Du kan ansøge om mærket frem til den 15. december 2020.

28
092020

For at blive godkendt til at modtage CSR-mærke Aabenraa 2021 skal din virksomhed (CVR-nr. eller P-nummer) ligge i Aabenraa Kommune og opfylde følgende kriterier:

Minimum 10 % af din virksomheds medarbejdere (inkl. elever, praktikanter, fleksjobbere mv.) skal i indeværende år have været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

 • Virksomhedspraktik
 • Uddannelsespraktik
 • Løntilskud
 • Fleksjob
 • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
 • Ledige ansat i jobrotation
 • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
 • Voksenlærlinge
 • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
 • Erhvervsgrunduddannelse (FGU)
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Elever under erhvervsuddannelse

Find link til ansøgning og nærmere informationer her