Voksenlærligeordningen er nu praktisk talt gratis for arbejdsgiver

Som en del af initiativerne omkring genopstarten efter COVID-19 krisen ydes der et midlertidigt løntilskud til lærlinge og elever på private virksomheder - det har betydning for voksenelever, der i realiteten bliver gratis for virksomhederne.

01
072020

Der etableres en midlertidig løntilskudsordning, der gælder fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020.

I denne periode kan virksomheder med lærlinge og elever få 75 pct. i løntilskud. Det gælder for alle igangværende uddannelsesaftaler.

For uddannelsesaftaler, der starter fra 1. maj 2020, ydes et løntilskud på 90 pct. Det gælder for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler og restaftaler.

For korte aftaler, der starter fra 1. maj 2020, ydes der et løntilskud på 45 pct. Det er en betingelse for løntilskuddet, at den korte aftale er en ny aftale mellem virksomhed og elev. Virksomheden må altså ikke tidligere have haft indgået en kort aftale med samme elev.

Løntilskuddet gælder kun for praktikperioderne, da virksomhederne modtager lønrefusion under skoleperioderne. Læs mere om det ekstra tilskud her.

Voksenlærlinge og -elever

Voksenlærlinge og -elever er også omfattet af ordningen. Det gælder også, hvis virksomheden samtidig modtager løntilskud til voksenlærlingen/-eleven fra jobcenteret.  Man kan altså få både det ekstraordinære løntilskud fra AUB og evt. løntilskud til voksenlærlinge/-elever fra jobcenteret samtidigt, også selv om det kan betyde, at virksomheden får en kompensation på mere end 100 pct. Læs mere om voksenlærlinge her

Sidst opdateret 01.07.2020

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?