Der er nu åbent for ansøgninger til CSR-mærke Aabenraa 2022

Aabenraa Kommune uddeler hvert år CSR-mærke Aabenraa for at anerkende de virksomheder, der løfter et lokalt, socialt ansvar. Indtil d. 15 december kan din virksomhed søge om at få mærket i 2022.

18
102021

- Med CSR-mærke Aabenraa ønsker vi at synliggøre den sociale indsats, der foregår ude på de lokale arbejdspladser i Aabenraa Kommune. Vi har mange virksomheder, som arbejder målrettet med rummelighed, trivsel og udvikling, og som derigennem lykkes med at rekruttere og fastholde gode og loyale medarbejdere. Dermed bidrager de i høj grad til udviklingen af et bæredygtigt arbejdsmarked, hvor sociale investeringer skaber merværdi for både virksomheder og borgere, siger borgmester Thomas Andresen.

I 2021 kunne kommunen tildele CSR-mærket til hele 76 virksomheder. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Ejler Schütt, ser frem til en ny ansøgningsrunde.

- Jeg håber, at vi igen i år får masser af ansøgninger til CSR-mærket, så vi kan anerkende virksomhedernes sociale ansvar. CSR-virksomhederne gør en kæmpe indsats for at inkludere folk på arbejdsmarkedet, og det har stor betydning for borgernes muligheder i kommunen, siger Ejler Schütt.

CSR-mærke Aabenraa gør det muligt for virksomhederne at styrke deres sociale profil udadtil samt dokumentere social ansvarlighed i forbindelse med offentlige udbud eller CSR-rapportering.

Læs mere om CSR-mærket her.