JobGateDenmark - en ny satsning i rekruttering af arbejdskraft til Padborgområdet

Jobcenteret har nu en rekrutteringsmanager i projektet JobGateDenmark.
JobgateDenmark er en del af Helhedsplan 2.0 for Padborg Erhvervsområde og er en satsning på at sikre både international og national arbejdskraft til virksomhederne i Padborg.

28
102021

Et af de vigtigste erhvervsstrategiske områder i Aabenraa Kommune er placeret i og omkring Padborg. Især virksomheder inden for transport og logistik er placeret i området på grund af den centrale placering tæt på grænsen mellem Tyskland og Danmark, der gør det attraktivt at drive virksomhed fra, fordi den unikke position udgør porten til Europa.

For at sikre, at erhvervsområdet fortsat er attraktivt for eksisterende virksomheder og i forhold til at kunne tiltrække nye virksomheder og investorer, har Aabenraa Kommune i samarbejde med Padborg Transportcenter og Business Aabenraa fået udarbejdet ”Helhedsplan 2.0 for Padborg Erhvervsområde”, som netop er blevet vedtaget onsdag aften i byrådet.

Et af de områder, der blandt andet også sættes fokus på i helhedsplanen, er tiltrækning og udvikling af arbejdskraft, så der sikres kvalificeret arbejdskraft.

- Helhedsplanen er virksomhedernes og Aabenraa Kommunes fælles ambition og fundament for de kommende års udvikling af området. Og et af områderne i planen er, at vi i fællesskab sikrer optimale forhold til, at virksomhederne kan få den rette arbejdskraft, siger Erik Uldall Hansen, næstformand for Vækstudvalget for Land og By, og uddyber:

- Erhvervsområdet har både behov for at tiltrække arbejdskraft fra særligt Slesvig-Holsten, men også fra det lokale arbejdsmarked. For at styrke denne indsats vil en rekrutteringsmanager blive placeret i området for at servicere de lokale virksomheder, mens det skal gøres mere attraktivt at tiltrække elever samt understøtte efter- og videreuddannelse af virksomhedernes medarbejdere.

Find mere om JobGateDenmark her

Læs hele ”Helhedsplan 2.0 for Padborg Erhvervsområde” her.