Blanketter, refusion og kontakt

Jobcenteret kan først igangsætte en aktivitet, når vi har modtaget en ansøgning via VITAS eller VIRK.dk Læs nedenfor om hvordan du søger om de forskellige ordninger.

Refusion:
Vær opmærksom på at kommunen kun kan modtage refusionsansøgninger elektronisk

Refusion af sygedagpenge og barselsdagpenge via NemRefusion finder du på Virk.dk .
Refusion for jobrotation og mentor søges via Virk.dk.
Refusion af løntilskud (inkl. skånejob), Fleksjob (gamle ordning) eller voksenelever anbefales SKS refusionLæs mere om SKS refusion.
Refusion af personlig assistance søges via kommunens blanketsystem

Har du brug for hjælp med VITAS, VIRK eller SKS så kontakt os vil skal nok hjælpe dig.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk

Praktiske oplysinger, links og refusion

 • Du skal søge gennem Vitas når du vil:

  have en i virksomhedspraktik
  ansætte i løntilskud
  søge voksenlærling
  ansættelse i fleksjob
  søge om jobrotation

  Derudover kan der også søges om Personlig assistance og hjælpemidler læs mere her

  Læs om hvordan du kommer i gang med VITAS
  VITAS er meget nemt at bruge, men skulle du komme i tvivl så find alle vejledninger på STAR's hjemmeside her

 • Skal du søge om refusion af løntilskud (inkl. skånejob), Fleksjob (gamle ordning) kan du bruge SKS refusion . SKS refusion er en indgang for dig og din virksomhed, der gør det nemmere at søge refusion og følge processen frem til udbetaling. Læs mere om SKS refusion.

  Læs mere om løntilskud.

 • Skal du søge om refusion til voksenelever kan du bruge SKS refusion . SKS refusion er en indgang for dig og din virksomhed, der gør det nemmere at søge refusion og følge processen frem til udbetaling. Læs mere om SKS refusion her.

  Formularer til uddannelsesaftale (Undervisningsministeriets hjemmeside) 

  Læs mere om voksenlærlinge her

 • Vi har udviklet vores eget refusionsskema for at gøre det nemmere at beregne og ansøge refusionen af personlig assistance

 • En børneattest er en særlig form for staffeattest, som oplyser om, hvorvidt en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år. Virksomheder, myndigheder og foreninger kan bestille børneattester på medarbejdere og frivillige m.v., der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Virksomheder, myndigheder, foreninger m.v. har pligt til at indhente børneattest for personer, der skal fungere som trænere, instruktører, holdledere eller lærere for børn under 15 år, herunder assistenter, vikarer, afløsere og studerende i praktik, såfremt der er tale om en fast tilknytning.

  Læs mere om reglerne for Børneattest

 • Når du har en borger udsendt hos dig, skal du være opmærksom på, at du har et arbejdsgiveransvar, da du leder og fordeler arbejdet. Det betyder også at du har et forsikringsansvar. Læs mere om reglerne her. Læs mere om praktik her

 • Når du har en borger i praktik får du for det meste en liste til at føre journal over fremmøde. Her kan du finde fremmødelister til dokumentation af fremmøde/udeblivelse i følgende versioner:
  Regneark     PDF    Word

 • Som arbejdsgiver, selvstændig eller a-kasse, skal du anmelde og søge om refusion af sygedagpenge og barselsdagpenge via NemRefusion, den finder du på www.Virk.dk .

  Læs mere som sygedagpenge her.

 • Ansøgning om Jobrotations foregår gennem Vitas

  Refusion for jobrotation søges via www.Virk.dk.

  Læs mere om jobrotation her