Refusion SKS

Fremover kan du søge refusion via vores nye refusionssystem SKS. Systemet gør det nemt at søge refusion på voksenlærlinge, løntilskud, skånejob og fleksjob efter den gamle ordning. Vi har fået et online refusionssystem SKS, der gør det nemmere for dig at søge om refusion og samtidig have overblik over hele processen.

Du kan nu søge refusion via et nyt online system. Vi har valgt at indføre denne løsning fordi det gør det meget mindre bureaukratisk, at få udbetalt refusion fra jobcenter Aabenraa for dine voksenlærlinge, ansatte i løntilskud, skånejob og fleksjobansatte efter den gamle ordning.

Den digitale løsning giver dig bl.a. mulighed for at følge sagen og få en forklaring på eventuelle afvigelser mellem det beløb, du har anmodet om, og det beløb, vi har udbetalt. Og via et fakturanummer, som overføres til dit bankkontoudtog, har du en reference til den faktura, som er dannet i jobcentret.

Systemet leveres af SKS Applikation Service og er nemt og hurtigt at installere. Du finder log-on vejledningen her. og adgang til SKS her.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk