Hjælpemidler

Du kan søge om at få bevilget hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, hvis din medarbejder har en varig funktionsnedsættelse, det kan være såvel fysiske, psykiske og kognitive funktionsnedsættelser. Hjælpemidlerne kan også gives i forbindelse med deltagelse i virksomhedspraktikker eller andre aktiviteter igangsat af jobcenteret

Der kan ydes tilskud til:

  • Undervisningsmateriale
  • Arbejdsredskaber
  • Mindre arbejdspladsindretninger 

Som eksempler kan nævnes:

  • Anskaffelse af værktøj.
  • Maskiner til personligt brug.
  • Særlige arbejdsstole.
  • Ændringer af arbejdspladsen, fx håndgreb, sænkning af gulv, udvidelse af døre, installation af ramper og lift m.m.

Betingelserne er:
At arbejdsredskabet ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen, det vil sige, at udgiften ligger ud over, hvad en arbejdsgiver forventes at skulle afholde.
At arbejdsredskabet /arbejdspladsindretningen er af afgørende betydning for, at personen kan fastholde ordinær beskæftigelse eller selvstændig  virksomhed.
At redskabet/indretningen kompenserer for personens begrænsning i arbejdsevnen.

Hvem er omfattet?
Personer i job og selvstændig erhvervsdrivende med varigt nedsat funktionsevne.

Hvordan søger man?
Ansøgningsskema findes på www.star.dk  eller fås ved henvendelse til jobcentret i den ansattes bopælskommune.

Spørgsmål?

Få mere at vide ved at kontakte vores handicapkonsulenter Hanna Bach-Svendsen på tlf.: 73 76 76 95 og Anita Scherdetzki på tlf.: 73 76 75 64,

eller på mail: kompensationogerhverv@aabenraa.dk

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk