CSR mærke Aabenraa

Aabenraa Kommune uddeler hvert år et CSR mærket for social ansvarlighed. Det er Kommunens anerkendelse af, at din virksomhed er social ansvarlig.

CSR, Corporate Social Responsability, handler om, at virksomheder udviser social ansvarlighed.

Mærket tildeles lokale virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar ved at give plads til udsatte borgere samt bidrage til uddannelsen af fremtidens arbejdskraft.

Aabenraa Kommune ønsker således at anerkende de lokale virksomheder, der er med til at udvikle et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der også er plads til alle. Det kan f.eks. ske ved at stille virksomhedspraktikker, løntilskud og fleksjob til rådighed.

Aabenraa Kommune vil også anerkende de virksomheder, der gør en indsats i forhold til uddannelse og efteruddannelse, idet de optager elever, voksenlærlinge eller gennemfører jobrotationsprojekter.

Aabenraa Kommune har en forventning om, at de virksomheder, som får tildelt kommunens CSR-mærkning efterlever Den Internationale Arbejdsorganisation, ILO´s konventioner.

CSR-mærket for 2023

113 virksomheder i Aabenraa Kommune har fået tildelt CSR-mærket for 2023 og du kan se virksomhederne her. Virksomhedere modtager Aabenraa Kommunes CSR mærke for 2023 torsdag d. 23. februar på rådhuset af borgmesteren og arbejdsmarkedsudvalgets formand.

Kriterierne for CSR-mærket for 2023

For at modtage CSR-mærke Aabenraa 2023 skal din virksomhed (CVR-nr. eller P-nummer) ligge i Aabenraa Kommune og opfylde følgende kriterier:

Minimum 10 % af din virksomheds medarbejdere (inkl. elever, praktikanter, fleksjobbere mv.) har i løbet af 2022 været ansat i en eller flere af følgende ordninger:

 • Virksomhedspraktik
 • Uddannelsespraktik
 • Løntilskud
 • Fleksjob
 • Job med løntilskud til førtidspensionister (skånejob)
 • Ledige ansat i jobrotation
 • Medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet
 • Voksenlærlinge
 • Integrationsgrunduddannelse (IGU)
 • Erhvervsgrunduddannelse (FGU)
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Elever under erhvervsuddannelse

Ansøgningsperioden for Aabenraa Kommunes CSR mærke for 2024 bliver fra 15. okt. til 15. dec. 2023.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk