Beskæftigelsesplan 2022

På forsiden af beskæftigelsesplanen for 2022 står der ”Vi bygger bro”, og det betyder, at Aabenraa Kommune arbejder for en værdiskabende forbindelse imellem virksomheder og borgere. På den måde står beskæftigelsesindsatsen på to ben. Den er på den ene side målrettet borgere, som har et behov i forhold til at få eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Og på den  anden side, er beskæftigelsesindsatsen målrettet virksomhederne og deres indsats for rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejdere. Vi ser det som vores opgave i kommunen at få disse to fokusområder til at spille sammen og understøtte en bæredygtig udvikling på arbejdsmarkedet.

De centrale fokusområder i beskæftigelsesplan 2022 er:

Styrket indsats for uddannelse og opkvalificering, herunder fokus på ordningerne vedr. voksenlærlinge og jobrotation.
Fastholdelse og udvikling af indsatsen overfor udsatte borgere, herunder ledige med funktionsnedsættelse, borgere i ressourceforløb samt flygtninge og familiesammenførte.
Styrket forebyggende indsats målrettet unge under 18 år.
Videreførelse af kommunens investeringsstrategi for jobafklaringsforløb, revalidering og sygedagpenge, KIJOS.
Prioritering af tværgående indsatser og samarbejder.
Ministermål 2022

Beskæftigelsesindsatsen og de lokale målsætninger flugter med ministerens 5 beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2022:

Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
Flere ledige skal opkvalificeres
Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
Læs mere om målene for Jobcenter Aabenraa i beskæftigelsesplanen 2022

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk