Fakta om arbejdsmarkedet

Den positive udvikling i forhold til ledigheden og beskæftigelsen fortsætter. Den stigende inflation og krigen i Ukraine har endnu ikke sat sig i arbejdsmarkedet.

Fuldtidsledigheden i procent af arbejdsstyrken ligger i Aabenraa i juni 2022 på 2,1 % og er uændret i forhold til måneden før og er et fald på 0,5 procentpoint i forhold til samme periode i juni 2021 hvor ledighedsprocenten var på 2,6 %.

Ledigheden for forsikrede ledige (dagpengemodtagere) er steget med 10 personer fra 539 pers. i juni 2022 til 549 pers. i juli 2022. Ledigheden er i juli 2022 faldet med 220 ledige i forhold til juli 2021 hvor der var 735 ledige.

Antallet af borgere tilknyttet jobcenteret fortsætter med at falde. Det samlede antal borgere tilknyttet jobcenteret er faldet med 139 pers. i forhold til året før for samme periode, fra 4974 pers. i juli 2021 til 4835 pers. i juli 2021.

Find alle ledighedstallene i linket nederst på siden.

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk