Jobbarometer

Jobbarometeret er en prognose over aktuelle brancher og jobmuligheder i Aabenraa Kommune og lokalområdet. Jobbarometeret er et internt redskab vi bruger til at vejlede vores ledige. Hvilke brancher og jobkategorier er der gode jobmuligheder og hvilke skal undgå. Vi udarbejder et hvert kvartal.

Jobbarometeret er delt op i: mangel på arbejdskraft, gode beskæftigelsesmuligheder, dårlige beskæftigelsesmuligheder og overskud på arbejdskraft. Under de enkelte kategorier kan du se stillingsbetegnelser/arbejdsområder som vi som jobcenter vejleder vores ledige i at søge hen eller undgå.

Jobbarometeret er bygget på en vurdering og afvejning af en række kilder: Et statistisk baseret jobbarometer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), forskellige positivlister som også udgives af styrelsen, vores lokale virksomhedsbarometer, informationer fra vores opsøgende virksomhedsbesøg, henvendelser fra virksomheder om rekrutteringsopgaver, vores lediges jobønsker og kvalifikationer, udsagn fra vores ledige om arbejdsmarkedet og alt hvad der ellers kan give os informationer om det lokale arbejdsmarked.

Barometeret er således en subjektiv afvejning af mange forskellige oplysninger og danner alene grundlag som inspiration til en mere konkret dialog om jobsøgning og opkvalificering.

Jobbarometer

Find jobbarometer for 4. kvartal her

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk