Veteranstrategi

Aabenraa Kommunes Veteranstrategi anerkender danske veteraners indsats for Danmark, støtter veteraner og pårørende med særlige behov og oplyser kommunens medarbejdere, virksomheder og borgere om veteranernes kompetencer og udfordringer.

Langt størstedelen af de hjemvendte veteraner genindtræder problemfrit på arbejdsmarkedet i Danmark. De medbringer nyttige erfaringer og kompetencer fra deres udsendelse, hvor de har arbejdet med stort ansvar og under pres, og ofte også opøvet nye ledelsesmæssige, tekniske og administrative kompetencer. Aabenraa kommune inddrager de hjemvendte udsendtes særlige erfaringer og kompetencer, når veteraner leder efter nyt job.

Veterankoordinatoren for Aabenraa Kommune er placeret på Jobcenter Aabenraa. Blandt hovedopgaverne er arbejdet med særligt udfordrede veteraner, som indgår i psykiatri- og beskæftigelsestilbud, samt opmærksomheden på deres pårørende.

Iflg. Veterancenteret under Forsvaret har Aabenraa 338 veteraner, med veterankort, bosat i kommunen (juni 2018). 

Hvis du vil vide mere
Kontakt veterankoordinator Jørn Wedege Hansen, tlf. 73767394, mobil: 21567277, e-mail: jwh@aabenraa.dk
Ved akutbehov udenfor åbningstid, bruges veterancenterets døgn telefon: 72819700

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk