Virksomhedsbarometer for 1. halvår 2022

Forventning om fortsat lav ledighed, om end svagt stigende

24
082022

Den stigende inflation og krigen i Ukraine har endnu ikke sat sig i arbejdsmarkedet. Hvis det sker, er det forventningen, at der vil blive tale om en blød landing, hvor ledigheden i kommunen vil komme på niveau med ledigheden på landsplan. Det vil være de brancher i Aabenraa Kommune, der er særligt konjunkturfølsomme, dvs. bygge og anlæg, transport, lager og transport samt industri, der i første omgang vil blive ramt. En stigende ledighed vil samtidig betyde, at risikoen for en overophedning af arbejdsmarkedet er aftagende.

Find virksomhedsbarometeret for 1. halvår 2022 her.