Igu’en varer to år og gennemføres som et forløb, hvor den igu-ansatte både får praktisk oplæring på virksomheden (med elevløn efter den gældende overenskomst på det pågældende fagområde) og skoleundervisning med faglig opkvalificering og danskuddannelse (offentlig betalt).
Virksomheden og udlændingen kan selv aftale ansættelsesforholdet uden kommunens mellemkomst.