Voksenlærling

Virksomheder inden for alle brancher har brug for uddannet arbejdskraft, og der er skarp konkurrence om at få fat i de faglærte.

En voksenlærling er en god vej til at sikre sig kvalificeret arbejdskraft, og der er en god økonomi i ordningen.

Voksenlærling

 • En voksenlærling er en person over 25 år, der indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed.

 • Alle virksomheder både private og offentlige og alle brancher kan tilbyde voksenlærepladser.
  Bemærk at voksenlærlinge tæller med i praktikplads-AUB ordningen.

  Se mere om praktikplads-AUB ordningen her.

  • Ledig og ufaglært
  • Uddannelsen er forældet, dvs. ikke brugt i 5 år (dette gælder indtil 31. dec. 2022, derefter er det kun ledige, der har muligheden) 
  • Ledig har en kompetencegivende uddannelse og været ledig i mere end 3 mdr. (dette gælder indtil 31. dec. 2022, derefter er kravet 6. mdr.)
  • Beskæftiget og ufaglært og uddannelsen står på listen over mangelområder for region Sydjylland. (Bemærk: Pr. 1. aug. 20 til 31. dec. 2022 er dette krav ikke gældende)

  Bemærk: som følge af COVID-19 krisen er der ændret i kravene for adgang til voksenlærlingeordningen indtil 31. dec. 2022.

  • For lærlinge der er ansat i forvejen får virksomheden i op til de første 2 år af uddannelsen et tilskud til lønnen på 30 kr./time i praktikperioderne (ikke skoleperioden).
  • Ved en ledige er tilskuddet 45 kr./time i praktikperioderne (ikke skoleperioden) hos virksomheden og i hele den aftalte uddannelsesperiode.
  • Ledige må ikke have været ordinært ansat i din virksomhed inden for de sidste 6 måneder inden uddannelsesaftalen indgås.
  • I skoleperioderne får virksomheden et tilskud fra AUB -  Læs mere på VIRK.dk
  • Voksenlærlingens løn er fastsat i overenskomsten eller skal minimum svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget.

   

  • Kontakt erhvervsskolen, bliv godkendt som praktiksted og få afklaret hvor lang tid voksenlærlingen skal være under uddannelse
  • Kontakt jobcenteret for at sikre jer at vedkommende er berettiget til voksenlærlingetilskud
  • Indgå en uddannelsesaftale
  • Send en ansøgning via VITAS.
  • Ansøgningsfrist: Senest en måned efter at uddannelsen er startet - overskrides fristen gives der kun refusion fra modtagelsesdatoen for ansøgningen.
 • Refusion for din voksenlærling kan du søge via vores refusionsportal SKS. Den digitale løsning giver dig bl.a. mulighed for at følge sagen og få en forklaring på eventuelle afvigelser mellem det beløb, du har anmodet om, og det beløb, vi har udbetalt (f.eks. skoleperioder). Og via et fakturanummer, som overføres til dit bankkontoudtog, har du en reference til den faktura, som er dannet i jobcentret.

FØR i iværksætter et voksenlærlingeforløb HUSK AT KONTAKTE JOBCENTERET!!
Der er desværre mange virksomheder, der først sender papirer for sent ind til jobcenteret, hvorfor, der kun gives tilskud fra modtagelsesdagen. Ligeledes kan der være borgere, der alligevel ikke opfylder betingelserne, her kan vi heller ikke give tilskud, uanset hvad du har aftalt med uddannelsesinstitutionen.

Spørgsmål?
Få mere at vide ved at kontakte virksomhedskonsulenterne på jobcentrets servicetelefon for virksomheder: 73 76 66 00 eller ved at kontakte vores voksenlærlingekonsulenter Hanna Bach-Svendsen på tlf.: 73 76 76 95 og Anita Scherdetzki på tlf.: 73 76 75 64, eller på mail: Voksenlaerling@aabenraa.dk

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk