Rekruttering

Hvis du mangler arbejdskraft har vi måske løsningen, ring på vores servicetelefon 73 76 66 00.
Jobcenteret har en række muligheder for at understøtte rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft - vi har samlet mulighederne nedenfor.

Jobcenteret har hovedsageligt ledige, der er ufaglærte eller med kortere og mellemlang uddannelse. Du kan finde de ledige på: Jobnet.dk for arbejdsgivere. Du kan læse mere det lokale arbejdsmarked her. 

Søger du akut højtkvalificeret personale kan vi kun i begrænset omfang hjælpe dig.  Men vi kan hjælpe med opkvalificering af både ansatte og ledige så du alligevel kan få løst opgaverne. Vi er derfor en naturlig partner i din virksomheds langsigtede strategi for rekruttering. Se muligheder for opkvalificering.

Har du en stor rekrutteringsopgave på tværs af jobcentre og landet har du mulighed for at ringe til Jobservice Danmark: 72 200 350 eller besøg hjemmesiden: Jobservice Danmark

SERVICETELEFON
73 76 66 00
virksomhedsservice@aabenraa.dk

Læs mere om rekruttering:

 • Hvis du vil rekruttere en ny medarbejder så ring til vores virksomhedstelefon 73 76 66 00. Vi vil gerne hjælpe dig med at finde de rigtige kandidater til dit stillingsopslag. Vi søger både lokalt og på tværs af landet.

  Vi aftaler med dig og din virksomhed hvorledes formidlingen og rekrutteringen skal foregå. Alt efter hvad vi aftaler, udsøger vi egnede kandidater, tager kontakt til dem og aftaler, at de kontakter dig.

  Du kan også slå stillingen op på Jobnet for arbejdsgivere. På Jobnet for arbejdsgivere har du nem og gratis adgang til alle de ledige, der er tilmeldt jobcentrene i hele Danmark. Du kan også gratis annoncere efter medarbejdere på jobnet.dk. Har du brug for hjælp til Jobnet for arbejdsgivere er du velkommen til at ringe til vores servicetelefon.

  JobSønderjylland
  De fire sønderjyske kommuner samarbejder om tværgående rekrutterings og opkvalificeringsopgaver. Samarbejdet hedder JobSønderjylland og er en service til de sønderjyske virksomheder. du kontakter en af de fire kommuners virksomhedsservice, har vi ikke den rette ledige kontakter vi vores nabojobcentre for at se om vi i fællesskab kan finde en løsning. Find mere om JobSønderjylland her.

  Hjælp til større rekrutteringsopgaver
  Ring 72 200 350 til Jobservice Danmark hvis du har behov for hjælp til større rekrutteringsopgaver på tværs af kommuner og landsdele. Jobservice Danmark tilbyder via dit lokale jobcentret hjælp til alle faser i rekrutteringsprocessen. Se mere om Jobcervice Danmark her.

   
  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk

 • For at give ukrainske flygtninge en god start på det danske arbejdsmarked er der nu lavet en hjemmeside, hvor ukrainere kan finde information om deres vej i job. Siden udspringer af det nyligt oprettede partnerskab mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter, KL og Danske Regioner.

  Hjemmesiden bliver løbende udbygget med overblik over links til jobbanker og andet vejledningsmateriale. På siden kan ukrainerne også lave CV og der er en introduktion til løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Arbejdsgiverne kan på jobbankerne under #jobsforukraine gøre opmærksom på opslåede stillinger, som er oplagt for ukrainere at søge.

  Find hjemmesiden her: www.jobguideukraine.dk Bemærk dansk del til arbejdsgivere

  Mangler din virksomheds arbejdskraft og vil gerne ansætte en flygtning fra Ukraine er du også velkommen til at kontakte os på vores virksomhedsservicenummer: 73 76 66 00 eller e-mail: virksomhedsservice@aabenraa.dk.

  Som situationen er for øjeblikket har vi ikke det fulde overblik over de ukrainske borgeres kompetencer og jobønsker som er i vores kommune. Men hvis du informere os om hvilke typer kompetencer du har brug for skriver vi dem op og kontakter dig så snart vi har kandidater der matcher.

 • Jobcenter Aabenraa tilbyder hjælp til din virksomhed med at få løst forefaldende arbejdsopgaver. Tilbuddet hedder SMÅJOBservice.

  SMÅJOBservice er tilbud til dig, hvor Jobcenter Aabenraa finder ledige til at løse virksomheders småopgaver. De ledige arbejder på timebasis, og virksomheden bestemmer ansættelsens varighed og omfang.

  SMÅJOBservice er et tilbud til borgere, der ikke nødvendigvis kan klare en fuld arbejdsuge, men kan klare nogle timer om ugen uden problemer. For kommunens virksomheder er det en enkel og nyttig måde at tage socialt ansvar: Virksomhederne får løst en arbejdsopgave og giver de ledige mulighed for at blive medarbejdere med en nyttig tilknytning til arbejdsmarkedet og et job til almindelig løn. 

  Medarbejderne ansat i småjob tjener timer op, der kan bruges i dagpengesystemet og til at kunne få den høje kontanthjælpssats (225 timers reglen). Muligheden for at tage småjobs har allerede hjulpet mange ledige ud af kontanthjælpssystemet og i ordinære ansættelser. Se hvordan økonomien ser ud for en kontanthjælpsmodtager her.

  Hvad koster det?
  Virksomheden aflønner medarbejderen til almindelig timeløn (løn, lønomkostninger og øvrige ansættelsesforhold jf. gældende overenskomst). Det eneste, virksomheden skal sørge for, er en ansættelseskontrakt og at udbetale lønnen via lønseddel.

  Ved sygdom: 
  Når din småjobber får supplerende kontanthjælp, skal du være opmærksom på, at der ikke skal søges om sygedagpenge da borgeren i sygeperioder skal have supplerende kontanthjælp. 
  Er småjobberen ikke længere på kontanthjælp, gælder de almindelige regler for sygedagpenge, herunder optjeningskravet for sygedagpenge. Vejledende betyder det, at arbejdstageren har ret til sygedagpenge hvis vedkommende på første fraværsdag har været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før fraværet hos dig, og har været beskæftiget i mindst 74 timer. 

  Kom i gang:
  Ring til Jobcenter Aabenraas virksomhedstelefon på tlf. 73 76 66 00 og få en aftale.

  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk

 • Aabenraa Kommune har ca. 2600 tyske statsborgere, der hver dag pendler ind hovedsageligt fra nabokommunerne syd for grænsen. Dertil kommer danskere statsborgere bosiddende i Tyskland.

  Hvis du vil rekruttere arbejdskraft fra det lokale arbejdsmarked syd for grænsen har Jobcenter Aabenraa et samarbejde med jobcentrene syd for grænsen. Det drejer sig om Bundesagentur für Arbeit, og jobcentrene for Flensburg, Kreis Flensburg Schleswig og Nordfriesland. For mere information ring på vores servicetelefon. Jobcenter Aabenraa hjælper også, hvis der er virksomheder i Schleswig Holsten, der gerne vil rekruttere dansk arbejdskraft.

  Hvis du har brug for hjælp omkring din udenlandske ansatte
  Region Sønderjylland - Schleswig Regionskontor & Infocenter yder rådgivning og information omkring grænsependlere og udenlandske ansatte. Find dem på www.region.dk og www.pendlerinfo.org eller ring på 74 67 05 01.

  Rekruttering af højt kvalificeret arbejdskraft.
  Skal du rekruttere højt kvalificeret arbejdskraft, som f.eks. læger, fra udlandet, er der også hjælp at hente hos Workindenmark, hvor der også kan slås jobannoncer op www.workindenmark.dk

  Danskundervisning af udenlandsk arbejdskraft
  EU - grænsependlere har mulighed for op til 3,5 års danskundervisning inden for de første 5 år fra den første dag de begynder, at arbejde i Danmark.
  Danskundervisningen er opbygget i 6 moduler. Hvert modul koster 2.000 kr. Derud over er der et depositum på 1.250 kr. som betales ved undervisningens start. Au pairs er fritaget for betaling.
  I Aabenraa Kommune udbyder AOF Sydjylland sprogundervisningen. Der er mulighed for undervisning på både dag- og aftenhold. Læs mere om sprogundervisning her.
  Tilmelding: AOF Sydjylland Sprogskolen, Ramsherred 27, 1, 6200 Aabenraa, tlf. 70 20 23 77, eller til Job og Integration på Aabenraa Jobcenter, tlf.: 73 76 76 76. 

  Spørgsmål? 
  Få flere informationer ved at ringe på jobcentrets servicetelefon for virksomheder: 73 76 66 00

  Læs mere om rekruttering i udlandet:

   
  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk

 • Virksomhedspraktik er et kort forløb, hvor du har har mulighed for at prøve en ledigs kompetencer af i forhold til virksomhedens opgaver. Som arbejdsgiver har du ingen lønudgifter forbundet med en virksomhedspraktik. Den ledige gennemfører praktikperioden på dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge eller anden ydelse.

  Hvem kan få en ledig i virksomhedspraktik?
  Alle virksomheder kan tilbyde virksomhedspraktik. Både private og offentlige. 

  Hvem kan jeg tilbyde en virksomhedspraktik?
  Virksomhedspraktik kan tilbydes til alle ledige.

  Hvad får jeg ud af det?
  Du kan bruge en praktikperiode til at afprøve en mulig ny ansat. Du kan også bruge en virksomhedspraktik for at afprøve nye arbejdsfunktioner, der på længere sigt kan skabe flere ordinære arbejdspladser. En virksomhedspraktik kan også bruges som afsæt til et job med løntilskud, et småjob, eller til at indgå en uddannelsesaftale, for eksempel en voksenlærling eller en IGU.

  Hvordan gør vi?
  Du kontakter jobcentret. Men inden du gør det, er det en god ide at overveje indholdet i praktikken og dine ønsker til kandidaten. Send blanket via VITAS til jobcenteret.

  Hvilke betingelser er der?
  Virksomhedspraktikken skal aftales med jobcentret, inden praktikanten begynder på arbejdet.

  Virksomhedspraktik varer maksimalt 4 uger for alle jobparate uanset om det er dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere. For alle andre borgere er varigheden af en praktik 13 uger, denne periode kan ud fra en individuel vurdering forlænges op til 26 uger.

  Praktikken må ikke være konkurrenceforvridende. Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af personer i virksomhedspraktik på arbejdspladsen. Antallet af ansatte i virksomhedspraktik samt personer i løntilskud må maksimalt udgøre:
  1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 1-50 ansatte og herudover:
  1 person for hver 10 ordinært ansatte. Bemærk, at ansatte, der er ansat med offentligt tilskud som for eksempel fleksjobansatte, ikke medregnes.

  Er der noget jeg skal være opmærksom på?
  Når du har en borger i praktik, skal du være opmærksom på, at du har et arbejdsgiveransvar, da du leder og fordeler arbejdet. Der er derfor også et forsikringsansvar, læs om forsikring af praktikanter her.

  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk

 • Flygtninge kan være en interessant rekrutteringskanal for din virksomhed. Jobcentret er meget fleksibel i forhold til at tilrettelægge forløb, der gør det nemt for din virksomhed at ansætte en borger i integrationsperioden.

  Integrationsborgeren kan altid gå direkte i ordinært job. Hvis de er i forløb på sprogskolen, kan de få tilrettelagt undervisningen til evt. to dage om ugen, fra 18:30 – 21:00. En integrationsborger er som udgangspunkt selvforsørgende med ca. 20 timer om ugen, afhængig af timelønnen.

  Ønsker du en borger, der er på sprogskolen, i en praktik, hvor der er mulighed for job efterfølgende, kan forløbet og sprogundervisningen tilrettelægges, så både din virksomhed og borgeren kan få gavn af det.

  Forløbet tilrettelægges sammen med dig og borgeren, så det så vidt muligt imødekommer din virksomheds behov, det kan foregå på en af følgende måder:

  • Op til 3 måneders praktikforløb med mulighed for forlængelse (ingen omkostninger for virksomheden).
  • Op til 3 måneders praktikforløb og løntilskud. Hvis virksomheden efterfølgende ønsker at ansætte borgeren ordinært, kan der gives et løntilskud, hvor kommunen dækker en rimelig del af din lønudgift. Løntilskuddets varighed er en forhandling med virksomhedskonsulenten.Varighed
   Det ugentlige timeantal aftales individuelt og hvis der er særlige behov, kan der tilknyttes en mentor til forløbet. Mentoren vil være en medarbejder fra din virksomhed. Her kan det aftales, at Jobcentret ”køber” medarbejderen fri til særlig støtte for praktikanten.
  • Hvert forløb aftales individuelt og der findes flere udformninger – det kan være en borger, der starter i løntilskud med det samme, fordi borgeren kommer med erfaring og matcher jobkvalifikationerne. Det kan også være en nærmere aftalt kombination af praktik og ordinære løntimer eller løntilskud. Mulighederne er mange.

  Der er også mulighed for at ansætte en flygtning under integrationsgrunduddannelse IGU, læs mere her.

  Opfølgning
  Jobcenteret arbejder med løbende opfølgninger, som skal være med til at sikre retning og kvalitet i praktikken. Jobcenteret lægger vægt på, at dine medarbejdere tager ejerskab for at nå i mål med borgeren, at borgeren kan se resultaterne og er motiveret og ikke mindst, at vi er konkrete i forhold til forløbet.

  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk

 • Aabenraa Kommune har i samarbejde med Business Aabenraa oprettet netværket ’Ny i by – netværk for tilflyttere’ for nyansatte tilflyttere og deres eventuelle medflyttende partner. Med netværket ønsker vi at understøtte virksomhedernes rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft.

  Et spændende job er ofte årsagen til, at man flytter til et nyt sted - men bl.a. manglen på sociale relationer kan være grunden til, at man flytter væk igen. Tanken bag netværket er, at byde de nyansatte tilflyttere velkommen og bidrage til, at de falder godt til. 

  Netværket mødes to gange om måneden, hvor vi tilstræber at gøre opmærksom på de mange forskellige muligheder inden for kultur og fritid i området. Læs mere om netværket her .

  Du finder netværket på Facebook under linket https://www.facebook.com/groups/nyiby/ eller ved at søge på ’Ny i By’ i søgefeltet på Facebook. Her bliver de månedlige arrangementer annonceret, og tilmelding skal ligeledes ske der.

  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk

 • Du har fundet den rigtige medarbejder og familien er villig til at flytte til området - hvis partneren finder job. Det manglende job til partneren er ofte grunden til at drømmemedarbejderen ikke kommer eller forlader jobbet alt for hurtigt. Partner Jobmatch er en service til at løse den udfordring.

  Partner Jobmatch er et samarbejde mellem os og Aabenraa Kommunes bosætningsteam, der har til formål at understøtte tilflytteres ægtefælder med at finde job. 

  Kontakt Aabenraa Kommunes bosætningsteam her

  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk

 • Alle private virksomheder kan ansætte ledige i løntilskud hvis de har været ledige i mere end seks måneder. Job med løntilskud kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingsbetegnelser.

  Tid
  Længden på en løntilskudsperiode kan variere. Jobcenter Aabenraas har som generel retningslinje, at løntilskud skal være så kort som muligt. Løntilskuddet forlænges kun, hvis der i forlængelse af løntilskudsjobbet kan forventes en ansættelse, eller der er et andet konkret jobskabende formål.

  Lønomkostninger
  Private virksomheder betaler som minimum overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde til den ledige og modtager refusionssats fra jobcentret på pt. 83,89 kroner i timen (2022).

  Job med løntilskud må ikke være konkurrenceforvridende. Der skal derfor være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af personer med løntilskud på arbejdspladsen. Derfor må antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik maksimalt udgøre:
  1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 1-50 ansatte og herudover:
  1 person for hver 10 ordinært ansatte. Bemærk, at ansatte, der er ansat med offentligt tilskud som for eksempel fleksjobansatte, ikke medregnes.

  Ansættelsen må ikke erstatte en ansat, men skal være en udvidelse af arbejdsstyrken.

  Den samlede støtte til lønsummen for en person i løntilskud (bruttostøtteintensiteten) må ikke overstige 50% i en periode på et år efter ansættelsen. Udover løntilskuddet skal al anden støtte i form af offentlige midler eller finansiering via EU midler medregnes.

  Jobcentret skal godkende tilbuddet og den ledige, inden et job med løntilskud kan sættes i gang.

  Hvordan gør vi?
  I kan kontakte jobcentrets virksomhedskonsulenter på 73 76 66 00. 
  I skal sende en blanket via VITAS til jobcenteret.
  Refusion kan søges gennem kommunens online refusionssystem SKS

   
  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk

 • Alle offentlige virksomheder kan ansætte ledige i løntilskud, hvis den ledige har været ledig i 6. mdr. Job med løntilskud kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingsbetegnelser.

  Tid
  Længden på en løntilskudsperiode kan maksimalt være 4. mdr. og kan ikke forlænges.

  Lønomkostninger
  Uanset overenskomstområde udgør lønnen 131,19 kr. i timen (2022) ikke medregnet feriegodtgørelse, ferietillæg og eventuel søgnehelligdagsbetaling. Dertil kommer de øvrige overenskomstbestemte arbejdsgiveromkostninger f.eks. pensionsbidrag. Den offentlige arbejdsgiver modtager et tilskud på 121,84 kr. i timen (2022).

  Betingelser
  Job med løntilskud må ikke være konkurrenceforvridende. Der skal derfor være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af personer med løntilskud på arbejdspladsen. Derfor må antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik maksimalt udgøre:
  1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 1-50 ansatte og herudover:
  1 person for hver 10 ordinært ansatte. Bemærk, at ansatte, der er ansat med offentligt tilskud som for eksempel fleksjobansatte, ikke medregnes.

  Ansættelsen må ikke erstatte en ansat, men skal være en udvidelse af arbejdsstyrken.

  Jobcentret skal godkende tilbuddet og den ledige, inden et job med løntilskud kan sættes i gang.

  Hvad er en offentlig virksomhed?
  En offentlig virksomhed er en virksomhed, der modtager mindst 50% til dækning af virksomhedens driftsudgifter via offentlige tilskud. Offentlige tilskud omfatter ud over stat og kommune også internationale organisationer som EU, FN osv. Tilskuddet gives i overensstemmelse med en lov, bekendtgørelse eller med regionrådets eller kommunalbestyrelsens beslutning.

  Offentlig ejerskab eller medejerskab af en virksomhed, der får over 50% af sine udgifter dækket af private - f.eks. ved brugerbetaling, medføre ikke at virksomheden betragtes som offentlig. Ligeledes vil offentlige virksomheders køb af vare og tjenesteydelser hos en forening eller selskab ikke betragtes som et offentligt tilskud.

  Hvordan gør vi?
  I kan kontakte jobcentrets virksomhedskonsulenter på 73 76 66 00.
  I skal sende en blanket via VITAS til jobcenteret.
  Refusion kan søges gennem kommunens online refusionssystem SKS

  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk

 • Socialt frikort er en hjælp til socialt udsatte (fx pga. hjemløshed eller misbrug) eller med store psykiske vanskeligheder (fx angst eller depression). De får mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder m.v., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

  Det sociale frikort skal således give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden, at det sociale frikort gør det nemt for dig at tage et socialt ansvar ved at ansætte udsatte borgere. Det sociale frikort løber i en forsøgsperiode i 2019 og 2020. Du kan læse mere om socialt frikort her.

  Hvordan fungere det sociale frikort:
  Personer med et socialt frikort kan tjene op til 20000 kr. om året skattefrit.

  Ansatte via et socialt frikort betragtes om en almindelig arbejdstager og er omfattet af samme rettigheder og pligter som øvrige lønmodtagere. Tilsvarende skal du som arbejdsgiver leve op til de samme lovkrav som ved ansættelse af en person, som ikke er en del af ordningen, herunder også arbejdsmiljølovgivningen og arbejdsskadelovgivningen.

  Når du ansætter en borger med frikort skal vedkommende give dig et 5 cifret identifikationsnummer, der hænger sammen med det pågældende sociale frikort. Du indberetter borgenes aktivitet som vanligt i lønsystemer osv. og angiver frikortnummer. Det er vigtigt, at både borger og din virksomhed kan danne sig et overblik over det optjente beløb.

  Særligt om feriepenge: Ved ansættelsesforholdets ophør udbetales feriebetalingen for ikke afholdt ferie direkte til borgeren. Der skal være samtidighedsferie for borgere med socialt frikort, og feriebetalingen skal ved fratrædelse udbetales direkte til borgeren uden indberetning til indkomstregistret. Feriebetalingen er en del af indtægten på det sociale frikort og skal medregnes i denne.

  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk 

 • Varsling

  Offentlige eller private virksomheder kan via jobcenteret få hjælp og støtte til de medarbejdere, der varsles afskediget i forbindelse med afskedigelser i større omfang. Efter varslingsloven, bliver det betragtet som afskedigelser af større omfang, når antallet af afskedigelser inden for et tidsrum af 30 dage udgør:

  • Mindst 10 i virksomheder, som beskæftiger over 20 og færre end 100 lønmodtagere
  • Mindst 10 pct. i virksomheder, som beskæftiger mindst 100 og under 300 lønmodtagere
  • Mindst 30 i virksomheder, som beskæftiger mindst 300 lønmodtagere.

  Ved afskedigelser af større omfang omfattet af varslingsloven, skal dette meddeles skriftligt til det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR), Beskæftigelsesregion Syddanmark, Dannebrogsgade 3, 2. sal, 5000 Odense C, Tlf. 72 22 38 00, amksyd@star.dk

  Der kan søges midler fra varslingspuljen til indsats både i opsigelsesperioden og efter opsigelsesperioden. Hermed sikres bl.a. ansatte med korte opsigelsesvarsler en mulighed for at deltage i jobsøgningskurser og opkvalificering efter fratrædelse med henblik på, at forbedre deres muligheder for at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. Ansøgning og gennemførsel af indsatsen sker i samarbejde med jobcenteret. Se regler for varsling og for indsatspuljen her.

  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk 

 • Fordeling er et redskab der kan bruges for at undgå fyringer som følge af f.eks. foreløbig ordrenedgang ol. Fordeling er en aftale hvor medarbejderne skiftevis arbejder og modtager dagspenge i de periode hvor de ikke arbejder. Det kan være fra mindst to hele dage om ugen hvor medarbejderne er på dagpenge til 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.

  I en række overenskomster er der adgang til at etablere arbejdsfordeling. På områder, hvor der ikke er overenskomst, eller hvor overenskomsten ikke indeholder regler om arbejdsfordeling, kan der indgås en kollektiv aftale mellem dig som arbejdsgiver og dine ansatte.  

  Det er en betingelse for etablering af en arbejdsfordeling, at den omfatter alle medarbejdere i enten hele virksomheden, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed.

  Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcenteret, hvis arbejdsfordelingen er på højst 13 uger. Er arbejdsfordelingen på mere end 13 uger, skal arbejdsfordelingen godkendes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

  Læs mere om arbejdsfordeling her

 • I tilfælde af at der iværksættes faglige konflikter i form af blokader, strejker eller lockout, er jobcenteret underlagt begrænsninger i forhold til formidling, løntilskud og virksomhedspraktikker.

  Formidling:
  Når en blokade, strejke eller lockout iværksættes skal jobcentrene straks stoppe henvisningen til alle stillinger hos de berørte arbejdsgivere.
  Forbuddet mod henvisning gælder dog ikke de stillinger, der ikke er omfattet af konflikten. f.eks. hvis en konflikt på et sygehus alene omfatter sygeplejersker, kan jobcentret som normalt henvise fx køkkenpersonale og portører.
  Vær opmærksom på, at der ikke kan ske henvisning til konfliktramte stillinger, selv om den arbejdssøgende ikke er organiseret eller hører til en anden faglig organisation end den, der har iværksat konflikten.

  Ansatte i løntilskud:
  I tilfælde af en overenskomstmæssig konflikt skal personer, der er ansat med løntilskud, forholde sig på samme måde som ordinært ansatte.
  Det betyder, at så længe deres arbejde er omfattet af konflikt, skal de ikke arbejde. Når konflikten ophører, skal de som udgangspunkt genindtræde i stillingen.
  For forsikrede: Jobcentrene giver underretning til arbejdsløshedskasserne, når en person, der er ansat med løntilskud, ophører i ansættelsen og dette direkte eller indirekte skyldes konflikten.
  Besluttes det at stoppe løntilskudsansættelsen på grund af konfliktens omfang, annulleres tilbuddet uden sanktionsmæssige eller refusionsmæssige konsekvenser.

  Hvilke virksomheder er ramt af sympatikonflikter mm. 
  FH-Fagbevægelsens Hovedorganisation vedligeholder en liste over virksomheder der er ramt at sympatikonflikter. Du kan finde listen over virksomheder ramt af blokade her.

  Virksomhedspraktik:
  Personer i virksomhedspraktik er ikke ansatte og modtager under praktikken deres hidtidige ydelse.
  Hvis en person i virksomhedspraktik udfører arbejde, der bliver ramt af konflikt, skal praktikken ophøre på det tidspunkt, hvor konflikten sættes i værk.
  For forsikrede: Jobcentrene giver underretning til arbejdsløshedskasserne, når en person i virksomhedspraktik ophører i praktikken, og dette direkte eller indirekte skyldes konflikten.

  SERVICETELEFON
  73 76 66 00
  virksomhedsservice@aabenraa.dk