Virksomhedscenter

Har du lyst til at hjælpe en sygeramt borger - så er en aftale om et virksomhedscenter måske noget for jeres virksomhed

Et Virksomhedscenter er et aftale med Jobcenter Aabenraa og en privat eller offentlig virksomhed. Formålet med aftalen er at få ledige med f.eks. ringe arbejdsmarkedserfaring, psykiske eller fysiske barrierer tættere på arbejdsmarkedet.

Aftalen fastlægger hvor mange faste pladser i vil stille til rådighed for borgere, der skal afklares eller trænes op. Sammen aftaler vi i aftalen de nærmere vilkår. Praktikpladserne skal bruges til at gennemføre individuelle praktikforløb, der er tilpasset den enkelte borgers kompetencer og behov. Med aftalen giver i Jobcenteret mulighed for at etablere individuelle forløb, der imødekommer borgernes skånehensyn, og hvor arbejdsevnen eller restarbejdsevnen samtidig kan øges eller fastholdes på et niveau, som sikrer en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. Nederst på siden kan du se et godt eksempel på hvordan vi samarbejder med Sdr. Hostrup Kro.

Få mere at vide om en aftale om virksomhedscenter

  • Et virksomhedscenter et en måde for jer, at tage socialt ansvar på og hjælpe borger tilbage i job. Har du en virksomhedscenteraftale med os får du en fast kontaktperson i jobcenteret, der "passer" det praktiske i forhold til os og borgerens kontakt med jobcenteret. Du vil også kunne bruge kontaktpersonen som hjælp med f.eks. rekrutteringsopgaver og lignende. Virksomhedscenteraftalen giver dig også adgang til mentorkurser for de medarbejdere, der har med vores borgere at gøre. Du får også tilbud om deltagelse i netværksmøder med relevante emner inden for beskæftigelsesindsatsen og mulighed for erfaringsudveksling med andre virksomheder. Virksomhedscenter kan også være en måde at rekruttere en ny medarbejder på.

  • Alt efter din virksomheds størrelse og muligheder aftaler vi sammen, at din virksomhed stiller et antal pladser til rådighed i aftaleperioden. Vi kan også aftale hvilken type arbejdsfunktioner i stiller til rådighed eller hvilken type borgere i gerne vil arbejde med. Jeres opgave består i at i påtager jer at sætte borgeren ind i arbejdsopgaver og virksomhedens "kultur og regler".

    I vil også have mulighed for, alt efter borgeren udfordringer, at få tilskud til en virksomhedsmentor. Det vil sige jobcenteret frikøber en ansat i din virksomhed nogle timer om ugen til at tage sig af borgeren i praktikforløbet- Alt efter arbejdsopgavernes art og borgerens udfordringer kan der gives mentorstøtte til den enkelte borger. Aftalen forpligtiger jer også til at i hjælper os med at beskrive borgerens udvikling hos jer til brug for den videre sagsbehandling.

  • Du kan finde en aftaleskabelon her.

  • Hvis det er noget du synes kunne være interessant for dig og din virksomheds så kontakt os - så kommer vi og får en snak somme om hvordan det kunne laves.

    Du kan kontakte fastholdelseskonsulent Karina M. Jessen, tlf. 7376 6192 / 23 81 77 31, e-mail: kmth@aabenraa.dk eller ringe på vores virksomhedsservicetelefon: 73 76 66 00